Ett affärssystem för intensivvård – forskare följer IT-projekt på Visby lasarett

2022-05-12

Forskare vid Uppsala universitet leder ett nytt samverkansprojekt som ska studera införandet av ett nytt IT-system på Visby lasarett. Systemet kan liknas vid ett klassiskt affärssystem men för intensivvård. Målet är att öka tryggheten för patienter. Pär Ågerfalk, professor i informationssystem, är huvudansvarig forskare i det nya samverkansprojektet där förutom Uppsala universitet, både Region Gotland och Region Stockholm ingår.

Visby Lasarett ska införa ett Patient Data Management System (PDMS). Det innebär en total digitalisering av informationshanteringen vid anestesi, operation, postoperativ vård och intensivvård. All teknisk utrustning ska kunna kommunicera och leverera data till ett och samma system.

Det övergripande målet med införandet av ett Patient Data Management System är att skapa säkrare vårdprocesser. Med hjälp av ett integrerat IT-system ska riskerna för fel minimeras och därmed bidra till ökad trygghet för patienterna.

Ett affärssystem för intensivvård

Pär Ågerfalk är professor i informationssystem vid Uppsala universitet och huvudansvarig forskare i det nya samverkansprojektet som ska studera införandet av PDMS på Visby Lasarett. Han menar att det kan liknas vid ett klassiskt affärssystem inom företag men anpassat för intensivvård.

– Inom intensivvård används många olika tekniska system som patienten är uppkopplad mot, exempelvis för att mäta blodtryck, syresättning med mera. Problemet är att systemen inte är integrerade, flera behöver läsas av manuellt. Tanken med ett PDMS är att det ska ersätta all manuell hantering, säger han.

Förutom Region Gotland ingår i projektet även Region Stockholm som också kommer att införa samma system på de stora sjukhusen i regionen.

Forskare följer IT-projekt på Visby lasarett – läs hela nyheten på Uppsala universitets webb.

Pär Ågerfalk, professor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.