Ny docent i informationssystem: Claire Ingram Bogusz

2022-05-02

Docenturnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet beslutade 21 april 2022 att anta filosofie doktor Claire Ingram Bogusz som docent i informationssystem.

Ingram Boguszs forskning tittar på distribuerad organisering förmedlad av digitala teknologier, oftast plattformar. Hennes utgångspunkt är om, och hur, digitala artefakter leder till förändringar i koordinering-, kontroll- och innovationsprocesser. Hon tittar för närvarande på detta i olika kontexter som automatiserad kollektivtrafik, blockkedje-baserade DAOs (decentraliserade autonoma organisationer), digitala identitetsplattformar och plattformar som stödjer gigarbete.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.