10 miljoner till studie av unga kvinnors psykiska hälsa

2022-02-02

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskningsprogram Unga kvinnors psykiska hälsa har fått ta emot en privat donation på 10 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att bygga upp en långsiktig studie av minst 5 000 kvinnor som ska följas från 15 års ålder och livet ut. Målet är att kunna svara på bland annat vad som bidrar till, och vad som skyddar mot, psykisk ohälsa.

Unga kvinnors psykiska hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som omfattar flera olika studier. Gemensamt för studierna är att de utifrån olika perspektiv syftar till att öka förståelsen för innebörden av psykisk ohälsa hos unga kvinnor, hur ohälsan utvecklas över tid och framför allt hur man kan förhindra allvarliga konsekvenser för individ och samhälle.

Forskningen är tvärvetenskaplig vilket betyder att det är forskare från många olika områden som finns med.

Amanda Lagerkvist, professor vid institutionen för informatik och media, kommer att leda en av arbetsgrupperna inom projektet, vilken ska utforska digitala mediers roller för unga kvinnors psykiska (o)hälsa.

10 miljoner till studie av unga kvinnors psykiska hälsa, nyhet på Uppsala universitets webb.