Så kan digitala praktiker och tjänster adressera klimatförändring

2021-11-08

I artikeln Addressing climate change through stakeholder-centric information systems research: A Scandinavian approach for the masses skriver professor Pär Ågerfalk (Uppsala universitet) tillsammans med Karin Axelsson (Linköpings universitet) och Magnus Bergquist (Högskolan i Halmstad) om hur intressentcentrerad forskning om digital transformation kan bidra till hållbara beteenden, tjänster och praktiker. 

Artikeln presenterar tre aktuella forskningsprojekt som studerar hur digital transformation kan bidra till klimatförändringsdiskursen och klimatsmarta digitala tjänster och praktiker. Författarna förespråkar en intressentcentrerad ansats och argumenterar för att forskare behöver engagera sig i samskapande samverkansforskning och fokusera på normativ designteori, designprinciper och praktisk design.

Addressing climate change through stakeholder-centric information systems research: A Scandinavian approach for the masses, tillgänglig via ScienceDirect.

Artikeln är ett av flera så kallade opinion papers publicerade i tidskriften International Journal of Information Management med anledning av klimatmötet COP26 i Glasgow, 31 oktober – 12 november, 2021.

Pär Ågerfalk, professor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Karin Axelsson, professor, Linköpings universitet

Magnus Bergquist, professor, Högskolan i Halmstad