Ny rapport: Kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige

2021-05-07

Claire Ingram Bogusz är en av forskarna som arbetat i projektet Giglab Sverige och en av författarna till rapporten ”Kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige”. Skriften är en sammanfattning av de lärdomar och insikter som uppkommit under den digitala kartläggningen och de workshops som hölls under 2020 i Giglab Sveriges regi.

”Den experimentella ansats som präglar detta arbete skiljer sig från andra undersökningar av gigekonomin, vilka ofta har en tydlig vinkling eller utgår från en särskild vetenskaplig metod. Vi har emellertid haft förmånen att ha med en av Sveriges främsta forskare på området, Claire Ingram Bogusz, som bistått med kunskaper och värdefulla synpunkter under arbetet och som också kommer att fortsätta forska vidare i ämnet med stöd av resultatet av kartläggningen.”

Giglab Sveriges rapport Kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige (pdf)

Giglab Sverige är ett gemensamt projekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Projektet startade med en kartläggning av utmaningar med giggaren i centrum men också från giggplattforms- och samhällsperspektivet.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor på institutionen på informatik och media vid Uppsala universitet.