Institutionen för informatik och media deltar i ny forskarskola om hållbar utveckling

2021-02-01

Uppsala universitets nya tvärvetenskapliga forskarskola på Campus Gotland med fokus på hållbar utveckling handlar om forskning kring centrala samhällsutmaningar inom bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital utveckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

– Denna tvärvetenskapliga forskarskola är den största och enskilt viktigaste satsningen som universitetet nu gör för att utveckla forskningsverksamheten vid Campus Gotland, säger Olle Jansson, rektorsråd för Uppsala universitet Campus Gotland.

Hållbar utveckling i fokus för ny forskarskola på Campus Gotland

Från institutionen för informatik och media kommer doktoranden Tazrin Hassan och handledarna Jonas Sjöström och Pär Ågerfalk jobba med frågor om digital innovation för hållbar konsumtion tillsammans med en doktorand och två handledare från Företagsekonomiska institutionen.