UppTalk Weekly panelsamtal: CRUSH Covid – samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala

2021-01-22

Therese Monstad vid institutionen för informatik och media är en av forskarna från det innovativa och tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid som deltar i panelsamtalet.

Syftet med CRUSH Covid är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning av covid-19 i Uppsala län. Projektet jobbar bland annat med en metod som kombinerar information från flera olika datakällor för att hitta tidiga signaler på ökad lokal smittspridning i realtid

UppTalk Weekly panelsamtal: CRUSH Covid – samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala, mer information om panelsamtalet den 26 januari 2021.

Therese Monstad är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Mer information

Se panelsamtalet i efterhand: UppTalk Weekly panelsamtal: CRUSH Covid – samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala, publicerat på YouTube.

Forskningsprojektet CRUSH Covid Uppsala