Frukostseminarium SR: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion

2021-01-15

Johan Lindell deltar i Sveriges Radios (SR) #srfrukost – ett digitalt frukostseminarium om huruvida mediekonsumtion spelar någon roll för den sociala samhörigheten. Är det demokratiskt viktigt att människor förstår varandras världar och perspektiv? Seminariet inleds med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Johan Lindell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till ”Smaken för nyheter – klasskillnader i det digitala medielandskapet”.

Svenskars konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad och samtidigt ökar klassklyftorna. Forskning visar att inkomstskillnaderna i Norden under 2000-talet ökat allra mest i Sverige. Skolresultaten har samtidigt blivit sämre och skolsituationen mer ojämlik. Det pratas mycket om hur algoritmer och utbudsexplosion styr individuella val, men mindre om hur levnadsvillkor, klassbakgrund och bostadsort påverkar intresse och engagemang för nyheter och samhällsdebatt i det digitala medielandskapet.

Påverkas förtroendet för medierna av om man hänger med i nyhetsflödet eller inte? Bidrar kunskapsgap och livsstilsgap till att cementera förutsättningar att ta del av, och höras, i den offentliga debatten? Vilket ansvar har medierna för att locka fler? Är det viktigt eller oviktigt att det finns medier som samlar många?

Frukostseminarium SR: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion, 4 februari 2021 – mer information och anmälan på Sveriges Radios facebooksida.

Johan Lindell är universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.

Läs boken ” Smaken för nyheter – klasskillnader i det digitala medielandskapet” av Johan Lindell på Nordicoms webb.