Mobilt FoU-labb för sakernas internet på Gotland

2020-05-06

Sakernas internet, eller ”Internet of Things”, handlar om hur vi kan få små saker att prata med varandra över Internet. Typiska exempel är att små sensorer används ute i fält, till exempel för att mäta temperatur, fuktighet, vibrationer eller position. Gotland håller för närvarande på att bygga upp ett ”ötäckande” nät för sakernas internet med så kallad LoRa-teknik. LoRa står för Long Range. LoRa är en teknisk standard som möjliggör sensorer med upp till tio års batteritid, som dessutom kan prata över långa avstånd.

Gotland är en intressant plats i sammanhanget på grund av såväl infrastruktur, möjliga tillämpningsområden samt Gotlands avgränsade geografi som möjliggör mycket intressanta forskningsmöjligheter.

Arbetet inom forskningsprojektet Digital Innovation Gotland (DIG) har lett till att institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet nu etablerar ett mobilt labb för sakernas internet på Gotland. Labbet finansieras av UU innovation och Region Gotland. Labbet kommer inledningsvis att användas för att hålla nyttoinriktade workshops tillsammans med företag och offentlig förvaltning. Vi ser även att labbet kommer att gynna grundutbildningen, till exempel i systemvetarprogrammet och programmet för digital affärsutveckling. Ambitionen är att detta är startskottet för en mängd framtida aktiviteter kopplade till sakernas internet.

Det mobila labbet för sakernas internet på Gotland uppmärksammades i P4 Gotland idag, onsdagen 6 maj 2020. I inslagen berättar Jonas Sjöström, biträdande universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet, om det mobila labbet och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Gotland satsar på sakernas internet, lyssna på inslaget i P4 Gotlands morgonnyheter, 6 maj 2020

Ett längre inslag om det mobila labbet för sakernas internet på Gotland kan du lyssna på i programmet Förmiddag i P4 Gotland, 6 maj 2020

Texten är även publicerad på Digital Innovation Gotlands blogg.