Unga forskarpriset 2022: Claire Ingram Bogusz

2022-10-10

Claire Ingram Bogusz får Unga forskarpriset 2022 av Entreprenörskapsforum för sin forskning om digitalt entreprenörskap. Priset delas ut den 29 november 2022 och i samband med det kommer Ingram Bogusz att hålla en föreläsning kopplad till sin forskning om digitalt entreprenörskap.

Forskning som idag bedrivs kring entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling bidrar med viktiga insikter om de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk tillväxt och industriell dynamik på internationell, nationell och regional nivå. För att stimulera unga forskare inom dessa områden delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset. Det är ett komplement till det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research som delas ut gemensamt av Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.

Unga forskarpriset 2022: Claire Ingram Bogusz – information om och anmälan till Ingram Bogusz föreläsning ”Digitalt entreprenörskap: samarbete, delning och innovativa lösningar” i Stockholm 29 november 2022 på Entreprenörskapsforum.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.