Dagens Medicin: Visby lasarett inför digitalt beslutsstöd för intensivvård

2022-08-11

Forskare från Uppsala universitet ska följa processen när intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett inför ett nytt it-system för patientövervakning. Syftet är att hitta metoder för bättre styrning av införande av nya it-stöd på sjukhus. Dagens Medicin har intervjuat Pär Ågerfalk, professor i informationssystem vid institutionen för informatik och media och huvudansvarig forskare för det nya samverkansprojektet mellan Uppsala universitet och Visby lasarett.

Visby Lasarett ska införa ett så kallat patient data management system, PDMS, ett digitalt beslutsstöd inom intensivvård, anestesi, operation och postoperativ vård. All teknisk utrustning ska kunna kommunicera och leverera data till ett och samma system.

– Det handlar inte bara om ett nytt tekniskt system som ska införas utan man måste också ändra arbetssätt och rutiner, säger Pär Ågerfalk.

Läs artikeln Visby lasarett inför digitalt beslutsstöd för intensivvård, Dagens Medicin 10 augusti 2022, där Ågerfalk berättar mer om projektet.

Pär Ågerfalk, professor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.

Läs mer

Ett affärssystem för intensivvård – forskare följer IT-projekt på Visby lasarett, nyhet på informatik och medias webb