DIGMEX-föreläsning: Book talk by Fredrika Thelandersson on 21st Century Media and Female Mental Health

  • Datum: –16.00
  • Plats: Observatorieparken Hus 12 och https://uu-se.zoom.us/j/61534452496
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media samt forskarnätverket DIGMEX
  • Kontaktperson: Maria Rogg
  • Föreläsning