Disputation: Designing for Intercorporeality: An Interaction Design Approach to Technology-Supported Movement Learning

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Disputation

Laia Turmo Vidal lägger fram sin doktorsavhandling “Designing for Intercorporeality: An Interaction Design Approach to Technology-Supported Movement Learning”.

Opponent: Professor Dag Svanæs, Norwegian University of Science and Technology, Department of Computer Science.

Designing for Intercorporeality: An Interaction Design Approach to Technology-Supported Movement Learning – abstrakt och fulltext finns i Diva.