TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum

Forskningsprojektet syftar till att utveckla kunskap och verktyg för att underlätta kommunikation (mellan medarbetare, kunder, klienter, besökare och samarbetspartners) i gränslandet mellan det digitala och det fysiska rummet. Målet är att identifiera, och därefter skapa en förståelse för, de faktorer som bidrar till framgångsrik interaktion och kommunikation i detta gränsland. Sådan kunskap bidrar till forskningen på området samtidigt som den kan ge normativ vägledning för chefer i deras ansträngningar för att effektivt leda en organisation mot framgångsrika interaktioner såväl internt som externt.

Projektperiod

 2018-11-15 -- 2020-12-31

Finansiering

Projektet har beviljats bidrag från Vinnova inom utlysning "Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga 2018".

Projektmedlemmar

Vid institutionen för informatik och media:
Darek Haftor, projektledare, forskare och kontaktperson
Ylva Ekström, forskare
Therese Monstad, forskare
Claes Thorén, forskare
Henrik Åhman, forskare

Vid Kulturgeografiska institutionen:
Johan Jansson, forskare