Strategisk kommunikation och organisering inom högre utbildning i Skandinavien: Det synliga universitetet?

I projektet studeras hur drivkrafterna för det som kallas strategisk kommunikation tar plats på universiteten. Genom reformer och samhälleliga förändringar prioriteras i dag kommunikation som ett ideal och en funktion som bryter mot klassiska ideal där universitet och högskolor var en del av staten och utan egen identitet. I tre delstudier analyseras utvecklingen av strategier, planer och aktiviteter, producenternas föreställningar, och det multimodala innehållet på bland annat sociala medier och hemsidor från tolv skandinaviska universitet.

Projektperiod

2021-2024

Finansiär

Vetenskapsrådet

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid informatik och media: Daniel Lövgren, universitetslektor

Projektet leds av docent Hogne Sataøen vid Örebro universitet och genomförs tillsammans med professor Simon Neby vid universitetet i Bergen samt forskningsinstitutet NORCE.

Mer information

Mer information om projektet ” Strategisk kommunikation och organisering inom högre utbildning i Skandinavien: Det synliga universitetet?” på SweCRIS webb.

Senast uppdaterad: 2021-11-24