PDMS - Patient Data Management System

PDMS-projeket studerar införandet av ett nytt s k Patient Data Management System för intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vårt deltagande syftar till att skapa kunskap om komplexa införandeprojekt där ett nytt system rullas ut på olika avdelningar över tiden. Specifikt hoppas vi kunna lära oss mer om hur användares förväntningar och attityder till systemet påverkas över de olika faserna.

Projektet initierades våren 2014 och systemet, Metavision, beräknas vara fullt infört under hösten 2017. I projektet kombinerar vi kvantitativa enkätundersökningar med kvalitativ forskning och etnografiska studier. Utöver Pär Ågerfalk, Franck Tétard och Steve McKeever deltar doktoranderna Thomas Ejnefjäll och Andreas Hedrén. De senare är knutna till forskarskolan management och IT som finansierar deras deltagande i projektet tillsammans med Akademiska sjukhuset.

PROJEKTPERIOD

2014-04-01 – 2017-12-31

FINANSIERING

Bidragsgivare/finansiärer: Landstinget i Uppsala län, Forskarskolan management och IT

PROJEKTMEDLEMMAR/PERSONER

Pär Ågerfalk, projektledare och kontaktperson vid institutionen för informatik och media
Franck Tétard, handledare
Steve McKeever, handledare
Thomas Ejnefjäll, doktorand
Andreas Hedrén, doktorand

Innehållsansvarig: Pär Ågerfalk