FOSF - IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

Projektet syftar till att öka folkhälsan genom fysisk aktivitet hos unga. Med hjälp av Internet of Things (IoT)-tekniken och så kallad gamification vill projektet främja ökad fysisk aktivitet bland unga utifrån deras egna premisser och önskemål och genom dem göra offentliga idrottsanläggningar och friluftsområden mer inkluderande och attraktiva för fler målgrupper. Målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet.

Projektets förväntade resultat är en etablering av en IoT-hubb för folkhälsa genom sport och friluftsliv samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är tillämpade på två olika typer av idrottsarenor; Östersunds skidstadion och Alpina arenan i Åre samt på ett eller flera friluftsområden.

Förväntade effekter är en ökning av folkhälsan genom att leda in befolkningen mot ett fysiskt aktivt liv i tidig ålder.

Projektet delas upp i tre huvudområden: projektledning, etablering av IoT-hubb samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är två olika typer av idrottsarenor samt ett eller flera friluftsområden, alla följer samma process. På pilotområdena kommer upplevelser att utvecklas som vänder sig till målgrupper som uppvisar stora ohälsotal.

Projektperiod

2018-05-15 – 2020-08-31

Finansiering

Vinnova

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid informatik och media:
Annika Waern, projektledare och kontaktperson

Mer om projektet

Mer information om projektet ” FOSF - IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv” på SweCRIS webb