Digitala och fysiska lekmiljöer

Det är väl känt att barn rör sig utomhus allt mindre. Det beror delvis på konkurrensen från digitala medier, men också på att förtätningen av staden leder till att lekmiljöerna flyttar allt längre från hemmen. Samtidigt vet vi att utomhus är otroligt viktigt både för psykisk och fysisk hälsa, och att utomhusleken är en variationsrik form av lek som befrämjar barns kognitiva och sociala utveckling.

I projektet utforskar vi sätt att skapa ‘lekstråk’ i stadsmiljön, så att leken kan samsas med stadens övriga funktioner. Vi kombinerar interaktiva digitala installationer med landskapsarkitektur för att skapa variationsrika miljöer som fungerar för både barn och vuxna. Projektet leds av Eva-Lotta Sallnäs Pysander på Kungliga tekniska högskolan. Övriga deltagande parter är Uppsala Universitet, Ultuna lantbruksuniversitet, URBIO, Nationellt renoveringscentrum, HiQ, Haags, och Huddinge kommun.

PROJEKTPERIOD

2014-05-15 – 2016-08-25

FINANSIERING

Bidragsgivare/finansiär: Vinnova

PROJEKTMEDLEMMAR/PERSONER

Projektmedlemmar vid informatik och media:
Annika Waern, projektledare och kontaktperson
Jon Back, forskare

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet Digitala och fysiska lekmiljöer på projektets webb.

Innehållsansvarig: Annika Waern