Styrgrupp och scientific advisory board (SAB)

DIGs styrgrupp består av representanter från regionala företag och regional förvaltning och är en rådgivande funktion till projektledningsgruppen. Styrgruppsrepresentanternas kompetens och organisationernas starka position inom gotländskt näringsliv bidrar till att överbrygga avståndet mellan akademi och näringsliv såväl kulturellt som till att bidra med värdefulla kontakter, perspektiv och idéer som för DIGs verksamhet framåt. 

Scientific advisory board (SAB) består av internationella forskare och är rådgivande till projektledningen med fokus på akademiska och internationella perspektiv. 

Styrgrupp

Alexander Nordahl, studentrådet samt student på Campus Gotland

Anna Cumlin, studentrådet samt student på Campus Gotland

Erica Mårhén, projektledare DIG, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Fredrik Lundgren, chef digitaliseringsenheten, Region Gotland

Göran Kimell, sektionschef, IT-avdelningen, Skatteverket

Henrik Munkhammar, VD Almi Gotland

Jonas Sjöström, projektledare DIG, biträdande universitetslektor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Julius Bengtsson, verksamhetsledare, Science Park Gotland

Lisa Hemph, sektionschef, innovation och samarbetspartners, Arbetsförmedlingen

Markus Moisejeff, kontorschef, PayEx

Mathias Cöster, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Mikael Franzén, CIO, Svenska Spel

Pär Jonsson, Avdelningschef, enheten systemutveckling, Riksantikvarieämbetet

Pär Ågerfalk, professor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Scientific advisory board (SAB)

Mark Aakhus, associate dean for research and professor of communication, Rutgers School of Communication and Information, New Jersey

Kieran Conboy, professor in business information systems, School of Business & Economics, National University of Ireland, Galway. Co-Principal Investigator in the Lero Irish Software research centre

Virpi Kristiina Tuunainen, professor of information systems science, Department of Information and Service Management, Aalto University School of Business

Pär Ågerfalk, professor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet,

Jonas Sjöström, biträdande universitetslektor, institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet

Erica Mårhén, projektledare, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet