Att kontrollera det okontrollerbara: reproduktiva hälso-appars påverkan på erfarenheter av graviditet, barnmorskors arbete och dataintegritet

Digitala smartphoneapplikationer (appar) för reproduktiv hälsa är idag en enorm marknad. Faktum är att det finns fler graviditetsappar tillgängliga än för något annat medicinskt ämne och en stor majoritet av förstföderskor använder sig utav dessa applikationer för medicinsk information och hälsokontroll. Dessa appar utvecklas i huvudsak av privata aktörer, utanför statligt finansierad och kontrollerad vård. Trots den stora utbredning dessa appar fått på senare år vet vi nästan ingenting om deras effekter på erfarenheter av fertilitet, sexuell hälsa och sjukvård.

Syftet med projektet är att granska dessa nya tekniska aktörer inom reproduktiv hälsa. Vi vill veta vilken roll de spelar för vårdpersonal och vårdinstitutioner samt för kvinnors och mäns tolkning av och erfarenheter av reproduktion och partnerskap. Samt vad de företag som står bakom apparna samlar in för data. Fokus ligger på vårdpersonal, på användare samt på apparna själva. Det finns ett viktigt behov av att kartlägga och förstå den roll dessa appar har inom reproduktiv hälsa idag.

Projektperiod

2021-2024

Finansiering

Vetenskapsrådet

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid informatik och media:

Senast uppdaterad: 2022-05-02