Forskning människa-datorinteraktion

Forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) omfattar studier av samspelet mellan människa och digital teknik; ett samspel som i sin tur formar nya digitala användningsmönster och digitala praktiker.

Idag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i nästan alla produkter och tjänster vi möter. MDI-forskningen vid informatik och media har ett starkt designfokus, som syftar till att ta fram kunskap och verktyg för att åstadkomma roliga, användbara och kraftfulla gränssnitt, tjänster och produkter. Gruppen bedriver också studier av nya, innovativa tekniklösningar och tjänster ur ett användarperspektiv.

Gruppen publicerar sig regelbundet internationella sammanhang och bedriver forskning i nationellt och internationellt samarbete med forskare, företag och offentliga parter.

Projekt

Vi studerar allt från mobil teknik och interaktiv arkitektur till effektiva 3D visualiseringar för exempelvis beslutsfattare. Dessutom genomför vi experimentella studier av datorspel och studerar såväl nya interaktionstekniker som interaktivt lärande och sociala medier. Vi fokuserar också på metodutveckling för att sammanföra teoretisk konceptutveckling med praktisk och användarcentrerad design av digitala system.

Några av våra projekt:

Fler forskningsprojekt

Forskare

För att säkerställa hög kvalitet på vår forskning håller vi oss uppdaterade angående innovation och nya teknologier. Våra forskare är aktiva inom flera vetenskapliga projekt. Vi bidrar till utvecklingen av vårt ämne samtidigt som vi för över nya kunskaper till forskning och utbildning. Dessutom har vi våra egna intressen, forskningsmetoder och bakgrunder.

Forskare MDI
Senast uppdaterad: 2021-04-26