Informationssystem

Forskningen inom informationssystem (IS) vid Uppsala universitet omfattar det vetenskapliga studiet av användning och utveckling av IT-baserade informationssystem. Systemens hela livscykel beaktas, liksom samspelet mellan system, utvecklare, användare och verksamhet.

Aktuella tillämpningsområden studeras som en grund för förståelse av informationsteknikens möjligheter. Informationssystem som ämnesområde syftar generellt till att utveckla kunskap, arbetssätt, metoder och verktyg för att skapa för samhället användbara IT-system.

Företrädda forskningsinriktningar innefattar sociala medier, öppen innovation, grön IT, användarcentrerad design, kunskapssystem, programvaruteknik, transportsystem, informationsinfrastruktur och systemutvecklingsmetodik.

Ämnesområdet informationssystem benämndes tidigare data- och systemvetenskap (DSV), och ännu tidigare administrativ databehandling (ADB). På andra lärosäten används ofta benämningen informatik men i Uppsala har vi valt att följa den internationellt använda engelska benämningen Information Systems. Informationssystem utgör kärnan i det som ofta benämns systemvetenskap.

Forskningsprojekt

Innehållsansvarig: Pär Ågerfalk