Pär Ågerfalk

Pär Ågerfalk är professor i informationssystem.

Varför informationssystem?

Vi är ständigt omgivna av information och människan är av naturen informationssökande och informationsskapande. Informationssystem handlar om hur vi kommunicerar, hanterar och lagrar information och data, i vardagen såväl som i arbetslivet. Det handlar om hur IT och digitaliseringen påverkar oss människor och vårt samspel med varandra. Att studera informationssystem innebär att förstå och försöka förbättra människors möjligheter att göra det de vill på ett så smart sätt som möjligt.

Varför blev du forskare?

För mig handlade det om nyfikenhet och en vilja att lära mig nya saker, se nya perspektiv och att få vara med och skapa en bättre värld. Som student var jag väldigt fokuserad på tekniken och att lära mig så mycket som möjligt om datorers möjligheter och begränsningar. Forskarutbildningen fick mig att inse att de tekniska kunskaperna behöver placeras in i ett större sammanhang. Frågor som rör systemutveckling, digital samverkan och organiseringen kring IT fick allt större plats och här finns otroligt mycket att lära. Vi lever onekligen i en spännande tid.

Vad forskar du om just nu?

Min forskning handlar om hur man organiserar sig för att utveckla IT-system och digitala infrastrukturer. Den handlar också om de filosofiska grundantaganden som systemutvecklare arbetar utifrån och hur dessa påverkar kvaliteten på systemen. Ett specifikt fenomen som jag studerat är kommersiella aktörers relation till öppen källkod och hur samverkan mellan företag och öppen-källkodsprojekt kan bedrivas. Här har jag intresserat mig för hur man organiserar utvecklingsprojekt men även hur de principer för öppenhet som finns inom öppen källkod kan tillämpas i andra sammanhang än programvaruutveckling, till exempel för att förstå den ökade digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen.  

Vad är det roligaste med forskning?

Att få läsa in sig på ett område och försöka förklara saker som ingen tidigare gjort är väldigt stimulerande. Det är lite som att lägga ett pussel. Den där känslan när alla bitar faller på plats och man ser hur allting hänger ihop. För mig påminner det om när ens källkod går igenom kompileringen och man ser resultatet på skärmen. Ibland blir man väldigt överraskad. En annan viktig aspekt är att forskning är en internationell verksamhet som ger möjlighet att resa och lära känna intressanta människor runt om i hela världen.

Vad krävs för att bli en framgångsrik forskare?

Som jag sa tidigare så handlar det mycket om nyfikenhet. Det handlar också om att vara öppen för nya infallsvinklar och att våga ifrågasätta sitt eget seende. En annan viktig aspekt är uthållighet. Man måste lära sig hantera motgångar och att skilja på sitt arbete och sig själv som person. Forskare är konstant utsatta för kritik och utvärdering. Att inte ta kritiken personligt är ofta en utmaning. En stor överraskning för mig var att forskning handlar så mycket om att kunna uttrycka sig i skrift – på engelska. Det spelar ingen roll vad man upptäckt om man inte lyckas förmedla det till andra. Idag är det främst genom artiklar i internationella tidskrifter som det vetenskapliga samtalet förs.

Pär Ågerfalk - biografi, publikationer och kontaktuppgifter