Vår forskning

Vid institutionen för informatik och media forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap. Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Worlds of Artificial Intelligence

Worlds of Artificial Intelligence (Worlds of AI) är en forskningsplattform vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Vårt uppdrag är att skapa ny kunskap om utveckling och användning av olika tekniker för artificiell intelligens till mänsklig och social nytta.

Senast uppdaterad: 2021-11-08