Nedlagda kurser - uppsamlingsexamination

Extra examinationstillfällen för kurser som upphört.

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd vid tentamen måste du anmäla detta till studerandeexpeditionen (info@im.uu.se) senast 12 dagar innan tentamen äger rum. Vid anmälan måste du kunna visa upp giltigt intyg från samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid Uppsala universitet.


Vårens uppsamlingstentor är inställda för nedlagda kurser inom informationssystem. Vi planerar nya tillfällen för uppsamlingstentor till hösten 2020. Nya datum kommer. 

Informationssystem

INSTÄLLD Informationssystem A: Informationssystem och systemutveckling 15 hp

Kurskod: 2IS044
Ansvarig lärare: Fredrik Bengtsson
Tid och plats för tentamen: 2 maj 2020 kl 09:00-13:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 20 april 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem D: Deklarativa problemlösningsmetoder 7,5 hp

Kurskod: 2IS008
Ansvarig lärare: Anneli Edman
Tid och plats för tentamen: 2 maj 2020 kl 09:00-13:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 20 april 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem D: Artificiell intelligens 7,5 hp

Kurskod: 2IS009
Ansvarig lärare: Andreas Hamfelt
Tid och plats för tentamen: 16 maj 2020 kl 09:00-13:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 4 maj 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem D: Knowledge management 15 hp

Kurskod: 2IS054
Ansvarig lärare: Anneli Edman
Tid och plats för tentamen: 23 maj 2020 kl 09:00-13:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 11 maj 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem D: Contemporary software development 15 hp

Kurskod: 2IS055
Ansvarig lärare: Görkem Pacaci
Tid och plats för tentamen: 24 mars 2020 kl 08:00-12:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 12 mars 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem D: Forskningsmetodik 7,5 hp

Kurskod: 2IS015
Ansvarig lärare: Owen Eriksson
Tid och plats för tentamen: 9 maj 2020 kl 09:00-13:00, Bergsbrunnagatan 15.
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 27 april 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.

INSTÄLLD Informationssystem: Agila metoder 15 hp

Kurskod: 2IS100
Ansvarig lärare Görkem Pacaci
Tid och plats för tentamen: 30 maj 2020 kl 09:00-13:00, Fyrislundsgatan 80
Anmälan: För att skriva tentamen måste du anmäla dig senast 18 maj 2020. Du anmäler dig antingen via studentportalen.uu.se eller genom att mejla till info@im.uu.se.