Generellt om att referera

Varför är det viktigt att referera och vilka typer av referensstilar finns det?

Varför ska jag referera?

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt.

De viktigaste argumenten är att:

  • Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.

  • Det ska klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra.

  • Det ska vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter.

Om du inte refererar korrekt riskerar du att bli misstänkt för plagiering det vill säga att du presenterar andras resultat, slutsatser eller tankar som om de är dina egna. Att plagiera är fusk, något som Uppsala universitet  ser allvarligt på. Blir du påkommen med att plagiera riskerar du att få en varning eller i värsta fall bli avstängd från utbildningen. Läs mer om plagiat och hur du undviker det i Ouriginals plagiathandbok (pdf).

Olika stilar

Det finns i huvudsak tre typer av stilar för att skriva referenser – fotnoter, numerisk och författare-årtal. Vilken stil du ska använda beror i huvudsak på vilken disciplin du tillhör och publicerar dig inom. Gemensamt för de olika stilarna är att det inne i texten finns en kortfattad hänvisning – antingen en siffra, fotnot eller en parentes – som anger vilken källa informationen är hämtad ifrån. Denna hänvisning pekar mot en bibliografisk referens som återfinns i källförteckningen i slutet av texten. Referensen i källförteckningen är mer uttömmande än hänvisningen i texten och gör att läsaren på ett säkert sätt kan identifiera den åberopade källan.

De finns många varianter på de tre huvudstilarna, många tidskrifter har till exempel en egen variant. Ska du publicera en artikel i en tidskrift måste du följa den stil som tidskriften föreskriver. Dessa uppgifter finns i tidskriften eller på tidskriftens webbplats.

Fotnoter

I texten anges källan i en fotnot. En liten siffernot i texten hänvisar till fotnoten. Källförteckningen är alfabetiskt ordnad på författare eller annat huvuduppslag (t ex titel). Om du behöver lägga en förklarande text i en fotnot blandas den med fotnoter som anger källor.

Exempel på stil: Oxford

Numerisk

Varje källa anges med en siffra i texten. Källorna numreras i ordning allteftersom de introduceras i texten, och behåller sedan samma siffra genom hela arbetet. I källförteckningen ordnas referenserna i nummerordning.

Exempel på stil: Vancouver

Författare – år

I texthänvisningen anges källan med författarens efternamn och publiceringsår inom en parentes. Källförteckningen är alfabetiskt ordnad på författare eller annat huvuduppslag (t ex titel).

Exempel på stilar: Harvard, APA

Generellt om att referera | Harvardsystemet | Texthänvisningen | Referenser | Källförteckningen 

Creative Commons-licensGuide till Harvardsystemet by Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at www.hb.se.

Last modified: 2022-12-08