Department of Informatics and Media

If you have any questions about enrolment, registration, study certificates, schedule, study leave, exams or any other practical questions about your studies at informatics and media you can contact our student office.

Courses located in Uppsala, contact info@im.uu.se

Courses located in Visby or distance courses, contact studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Director of Studies per subject
(contact details is shown below under the heading Director of Studies)

Jakob Bandelin, Information Systems, Campus Gotland, Visby
Thomas Ejnefjäll, Information Systems, Ekonomikum, Uppsala
Daniel Lövgren, Media and Communication Studies
Henrik Åhman, Human-Computer Interaction

Visiting address: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postal address: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 1011, 018-471 1010
E-mail: info@im.uu.se

Head of department:

Deputy head of department:

Assistant head of department:

Director of studies:

Director of studies third cycle:

Study counsellor:

Course administration:

Financial administration:

University directory administration:

Human resource administration:

Programsamordnare och programråd

Varje utbildningsprogram har en programsamordnare och ett programråd. Programsamordnaren är ordförande i programrådet.

Programrådets uppgift är att utgöra ett forum för diskussion av programrelaterade frågor för de institutioner och studenter som är berörda av programmet samt att kontinuerligt utveckla programmet.

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utser programsamordnare efter förslag från värdinstitutionen. Värdinstitutionen utser programråd. I gruppen ingår representanter för de institutioner som deltar i programmet samt eventuella representanter från arbetslivet. Minst en student ska ingå i gruppen.

Representanter för studenter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769).

Programsamordnare och programråd hittar du på respektive programsida i Studium.

Last modified: 2021-06-28