Informatik och media

Institutionen för informatik och media (IM) lär ut och utvecklar kunskap om nutida och framtida sätt att kommunicera och sprida information.

Våra kurser och program

Forskningsprojekt