Ekonomikum mot ekonomikumparken. Foto.

Informatik och media

Institutionen för informatik och media (IM) lär ut och utvecklar kunskap om nutida och framtida sätt att kommunicera och sprida information.

Kurser och program

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-05-16