Institutionen för informatik och media

Kontaktuppgifter studier och utbildning

Studievägledning

Om du har frågor om våra kurser och program eller praktiska frågor om studier vid informatik och media kontaktar du vår studievägledare: studievagledare@im.uu.se.

Kursadministration och studerandeexpedition

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg, schema, studieuppehåll, tentamen och andra praktiska frågor som rör dina studier vid informatik och media kontaktar du vår studerandeexpedition: info@im.uu.se.

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Läs mer om vilket stöd du kan få vid funktionsnedsättning som hindrar dig i dina studier vid Uppsala universitet.

Kontaktperson för studier och funktionsnedsättning vid institutionen för informatik och media: Tina Kekkonen tina.kekkonen@im.uu.se.

Fler kontaktuppgifter