Sommartider studerandeexpedition och studievägledning

Kursadministrationen, info@im.uu.se, har semester 2019-07-03—08-04. Mejl besvaras sporadiskt under denna tid.

Studievägledare, studievagledare@im.uu.se, har semester 2019-06-25—08-04. Mejl besvaras sporadiskt under denna tid.

Studerandeexpeditionen har ordinarie öppettider från och med 2019-08-28.

Institutionen för informatik och media

Studerandeexp, rum A334 Ekonomikum: måndag-tisdag 12.00-14.00,
onsdag-torsdag 10.00-12.00

Studievägledning, rum A332 Ekonomikum. Mottagning enligt överenskommelse.
studievagledare@im.uu.se

Besöksadress: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1011, 018-471 1010
Fax: 018-471 7867
E-post: info@im.uu.se

Prefekt/motsv:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration: