Institutionen för informatik och media

Institutionsstyrelse vid informatik och media

Institutionen för informatik och media leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4-6 representanter för korporationen lärare m fl, en representant för övrig teknisk-administrativ personal och tre representanter för studenterna. Till styrelsen är biträdande prefekten, studierektorerna för grundutbildning och forskarutbildning, samt professorsrådets ordförande adjungerade.

Institutionsstyrelse

Styrelse vid informatik och media 2015-11-01 -- 2018-11-30

Prefekt och ordförande

Jenny Eriksson Lundström

Biträdande prefekt

Mats Edenius

Lärare och forskare

Nico Carpentier
Anneli Edman
Steve McKeever
Therese Monstad
Jonas Sjöström (suppleant)
Göran Svensson (suppleant)
Annika Waern (suppleant)
Pär Ågerfalk (suppleant)

TA-personal

Christian Sandström
Eva Enefjord (suppleant)

Studerande: doktorander

Patrick Prax
Martin Stojanov (suppleant)

Studerande: grundutbildning

Mandatperiod 2016-07-01 -- 2017-06-30

Gustav Jonasson
Anneli Nilsson

Adjungerade

Studierektorer och professorsrådets ordförande kallas till styrelsemöten

Ylva Ekström
Andreas Hedrén
Göran Svensson (även suppleant i styrelsen)
Franck Tétard
Claes Thorén
Andreas Hamfelt