Informatik och media välrepresenterade på konferensen Computer-Human Interaction (CHI) 2018

2018-04-20

Forskare vid informatik och media har fått flera artiklar accepterade till den prestigefyllda internationella konferensen Computer-Human Interaction (CHI) 2018.

Artiklar som kommer att presenteras av forskare från informatik och media:

Designing for Transformative Play (TOCHI paper persentation). Jon Back, Elena Márquez Segura, Annika Waern. Session: Play and Game Design.

Towards Algorithmic Experience: Initial Efforts for Social Media Contexts (Honorable mention). Oscar Alvarado, Annika Waern. Session: Algorithms in (Social) Practice.

Playing close to home: Interaction and Emerging Play in Outdoor Play Installations. Jon Back, Susan Paget, Eva-Lotta Sallnäs Pysander, Laia Turmo Vidal, Annika Waern. Session: Beyond the Screen.

Event-driven Spectators’ Communication inMassive eSports Online. ChatsIlya Musabirov, Denis Bulygin, Paul Okopny, Ksenia Konstantinova. Session: Late Breaking Work Rotation 2.

Exteriorizing Body Alignment in Collocated Physical Training. Laia Turmo Vidal, Elena Márquez Segura, Luis Parrilla Bel, Annika Waern. Session: Late Breaking Work Rotation 2.

CHI är den största konferensen inom människa-datorinteraktion. Konferensen äger rum 21-26 april 2018 i Montreal, Canada. CHI 2018 – engage with CHI

Jon Back, biträdande lektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Elena Márquez Segura, forskare vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Annika Waern, professor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Laia Turmo Vidal, doktorand vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.