Ny artikel: Institutional ontology for conceptual modeling

2018-03-05

Den här nyheten är endast tillgänglig på engelska.