Institutionen för informatik och media

Nytt bokkapitel: Social Media as Civic Space for Media Criticism and Journalism Hate

2017-10-27

Bokkapitlet ”Social Media as Civic Space for Media Criticism and Journalism Hate” av Göran Svensson är publicerat i boken ”Managing Democracy in the Digital Age”. I bokkapitlet studerar författaren diskussionsforumet Flashback som en arena för mediekritik och journalistikhat med särskild uppmärksamhet på hur relationen mellan en journalist och anonyma onlinekritiker utvecklas.

Svensson G. (2018) Social Media as Civic Space for Media Criticism and Journalism Hate. In: Schwanholz J., Graham T., Stoll PT. (eds) Managing Democracy in the Digital Age. Springer, Cham.

Sammanfattning och mer information – Social Media as Civic Space for Media Criticism and Journalism Hate.

Göran Svensson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.