Institutionen för informatik och media

Stipendium för bästa uppsats

2017-04-06

Martin Skiölds och Tobias Näslund-Erikssons uppsats Ljudövervakningssystem för smarta städer har tilldelats årets stipendium för bästa uppsats av SIJU – Svenska föreningen för IT och juridik.

Motiveringen lyder:
Årets stipendium för bästa uppsats ges till en uppsats där författarna med en påtaglig praktiskt ansats undersökt hur ljudövervakningssystem för smarta städer skulle kunna designas så att skyddet för den personliga integriteten värnas. Genom att integrera de juridiska kraven i designriktlinjerna, som författarna presenterar i uppsatsen, skapas förutsättningar för en mer rättssäker och effektiv digitalisering av samhällsutmaningar.

Martin Skiöld och Tobias Näslund-Eriksson studerar på kandidatprogrammet i systemvetenskap.
Handledare har varit universitetslektor Franck Tétard.