Institutionen för informatik och media

Annika Waern utnämnd till HEGVA Fellow

2017-03-05

The Higher Education Video Game Alliance (HEVGA) har utsett professor Annika Waern att ingå i deras Fellows program som består av 30 ledande forskare inom dataspel som har gjort betydande forskare inom dataspel som har gjort betydande bidrag till forskningsområdet. 

HEGVA har som mål att skapa ett nätverk mellan dataspelsforskare, dataspelsindustrin och allmänheten.
The Higher Education Video Game Alliance (HEVGA)
UW-Madison faculty leads new Higher Education Video Game Alliance