Institutionen för informatik och media

Jakob Svensson talare på konferens om sociala medier i offentlig verksamhet

2017-01-25

Onsdagen den 25 januari är docent Jakob Svensson en av huvudtalarna på konferensen Sociala medier i offentlig verksamhet som anordnas av Teknologisk Institut i Stockholm.

Svenssons anförande handlar om sociala medier, hur de används samt om morgondagens trender.

Sociala medier i offentlig verksamhet, konferens i Stockholm 24-25 januari 2017.

Jakob Svensson är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.