Institutionen för informatik och media

LGBTQs, Media and Culture in Europe

2016-12-01

Routledge Research in Cultural and Media Studies har publicerat en ny upplaga av LGBTQs, Media and Culture in Europe.
Jakob Svensson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap som är verksam vid Informatik och media, Uppsala universitet är en av medarbetarna till boken.

Jakob Svensson har bidragit med kapitlet Gay the Correct Way: Mundane Queer Flaming Practices in Online Discussions of Politics
https://www.routledge.com/products/9781138649477