Institutionen för informatik och media

Inet & Sverok - Panelsamtal om e-sportens framtid

2016-10-21

Den 30 september arrangerade Inet och Sverok ett panelsamtal om e-sportens framtid i Kulturhuset i Stockholm. Representanter från riksdagen, branschen, e-sporten och världens största LAN Dreamhack deltog. Inledningstalare var kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.
Patrick Prax från Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet bidrog med en fråga till panelen rörande produktion av e-sport som handelsvara. (tidpunkt i klippet: 19:20)
https://www.youtube.com/watch?v=Quv-gDAm1kA&feature=share