Kommunikation vid förändringsprocesser – föredrag

2018-03-15

Therese Monstad presenterade sin forskning med temat kommunikation vid förändringsprocesser på Uppsala Public Management Seminar 2018.

Kommunikation vid förändringsprocesser. I dagens alltmer komplexa organisationer, vilka ständigt förändras, förstärks behovet av att alla medarbetare deltar i organisationernas förändringsprocesser. Hur kan kommunikationen bidra till ökad delaktighet? Vad händer när spänningar, såväl interna som externa, uppstår? Det är frågor som Therese Monstad belyste i sin presentation och diskuterade med åhörarna.

Uppsala Public Management Seminar 14 mars 2018

Uppsala Public Management Seminars genomförs en gång per år i samverkan med Uppsala Universitet Innovation och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor. Seminariet är arena där akademi och praktik möts för att diskutera aktuella utmaningar i offentlig sektor.

Therese Monstad är universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.