Institutionen för informatik och media

Seminar with Professor Nick Couldry

  • Datum: 2018-03-16 kl 13:15 15:00
  • Plats: Ekonomikum Lecture Hall 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Föreläsare: Nick Couldry, professor of media, communications and social theory at the London School of Economics and Political Science, UK
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media, företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Therese Monstad
  • Föreläsning, Seminarium

The seminar/panel debate, Mediated Construction of Reality, with Nick Couldry and senior faculty from several departments at Uppsala University.

Ytterligare information