Institutionen för informatik och media

Görkem Paçacı disputerar

Görkem Paçacı lägger fram sin doktorsavhandling Representation of Compositional Relational Programs.

Opponent:
Professor Alberto Pettorossi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università di Roma Tor Vergata, Rom, Italien.

Ordförande
Professor Andreas Hamfelt, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Ledamöter i betygsnämnden:
Docent Pierangelo Dell'Acqua, ITN, Campus Norrköping, Linköpings universitet.Professor Johan Lyhagen, Statistiska institutionen, Uppsala universitet.Docent Else Nygren, institutionen för informatik och media, Uppsala 

Representation of Compositional Relational Programs