Institutionen för informatik och media

Våra forskningsprojekt

Forskningsprojekt vid informatik och media.

Pågående forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt. Länkarna leder till projektsidan för respektive forskningsprojekt.

Ancient rituals in contemporary landscapes: An exploration of religious practices in social media

Digitala och fysiska lekmiljöer

Sociala relationer i nätverkssamhället

PDMS - Patient Data Management System

DRIVE: Driving re-investment in R&D and responsible antibiotic use - DRIVE-AB

Tidigare forskningsprojekt

Några av våra tidigare forskningsprojekt.

Vilken betydelse har ekonomiska incitament för valet till högre utbildning? Vetenskapsrådet. Projektledare och kontaktperson: Pär Ågerfalk

Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser. Vinnova. Projektledare och kontaktperson: Owen Eriksson

The mission - utforska din nyfikenhet. Vinnova. Projektledare och kontaktperson: Annika Waern

Ledning och organisering av öppna praktiker. FAS. Projektledare och kontaktperson: Pär Ågerfalk