Institutionen för informatik och media

Möt våra doktorander

Här presenterar vi några av informatik och medias doktorander.

Elena Márquez

Elena Márquez, doktorand i människa-datorinteraktion.

I’m studying and designing for technology-supported movement-based play in a co-located social setting. I’m trying to propose alternative ways of doing design in this area that move from mainstream technology-centered approaches.

Intervju med Elena Márquez (på engelska)

Thomas Ejnefjäll

Thomas Ejnefjäll är doktorand i informationssystem och hans forskning handlar om användares förväntningar och attityder vid införandet av ett patientnära datasystem.

Intervju med Thomas Ejnefjäll

Daniel Lövgren

Daniel Lövgren är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om organisationer och deras kommunikation.

Intervju med Daniel Lövgren (på engelska)