Gå direkt till

Ingångar

Kontakt

Studerandeexpedition rum A334 Ekonomikum
Öppettider: måndag-torsdag 10.00-11.30, 12.30-14.00

Besöksadress: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg 10
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Tfn: 018-471 1010, 018-471 1011
E-post: info@im.uu.se

Mer kontaktinformation >>


Välkommen till institutionen för informatik och media! Vi studerar, lär ut och utvecklar kunskap om både dagens och framtidens sätt att kommunicera och sprida information. Vi intresserar oss för samspelet mellan individ, teknik, media, organisation och samhälle.

Vår forskning och utbildning bygger på såväl bredd som djup. Därmed uppnås kompetens som ligger i framkant utifrån såväl näringslivets och forskarsamhällets som det omgivande samhällets behov.

Fler nyheter >>

Fler evenemang >>

Frontiers in physiology: Special edition on Interoperability in Scientific Computing and Health Informatics

Important dates

  • July 15, 2014: Deadline for abstract submission
  • October 1, 2014: Deadline for full article submission

More information about the special edition on Interoperability in Scientific Computing and Health Informatics (new window).